Müziğin Önemi ve Faydaları


           İnsan beyni,  yapısı ve  özellikleri bakımından oldukça  karmaşık olup  bilim ve teknikteki  gelişmeler ışığında sürekli araştırılmaktadır.Batılı psikologlar yaptıkları çalışmalarla  bazı insanların eğitim hayatlarında diğerlerinden ne tip dış etkenler  sayesinde  daha başarılı olduklarını, bazı çocukların diğerlerinden nasıl daha hızlı öğrendiklerini araştırmaktadırlar. Bu  noktada  müzikologlar ve tıp adamları ortak çalışmalar yaparak müziğin çocuğun zihinsel gelişimi, eğitim hayatı ve genel bilişsel beyin  fonksiyonları  üzerindeki etkilerini  incelemiş  ve   incelemeye devam  etmektedirler. Yaptıkları  genel  tespit , müziğin  anne  karnından itibaren öğrenme gelişim sürecinin bir parçası olduğudur.

Müzik dinlemenin ve müzikle uğraşmanın faydaları çok  boyutludur. Müzik çocukların kendini ifade  etme yeteneklerini geliştirir,  estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır .  Müzikle   birlikte  çağımızın  sorunu  olan  disiplinli  çalışma gibi  konular çocuğa yavaş   yavaş aşılanabilir . Müzik  akademik  performansı da olumlu yönde etkiler. Okul çağındaki  çocukların  daha  hızlı  okumaları ; yazma , anlama ve  düşünmede öğrenme   güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; stresin ve sıkıntının azaltılması yine   müzikle başarılabilir . Bilim   adamlarına  göre  müzik , bilişsel  düşünme  kabiliyetini  artırmaktadır . Bilişsel düşünme ile müzik arasında güçlü bir ilişki olduğundan müzikle  uğraşanlarda  ya da  sık  müzik  dinleyenlerde  beyin aktivitesi artmaktadır. (bu ise  özellikle sayısal  derslerde  etkin başarıyı getirmektedir) Almanya’da  Friedrich Schiller Üniversitesinde  yürütülmüş araştırmalar sonucunda profesyonel ya da amatör olarak müzikle uğraşan insanların beyinlerinin daha büyük  olduğu belirlenmiştir. Düzenli  olarak  müzik   aleti çalmanın beynin görme, duyma, hareket etme ve koordinasyonla  ilgili   bölümlerinin  büyümesini sağladığını  tespit edilmiştir . Araştırma  çerçevesinde , müzikten   anlamayan  ve  müzikle  amatör  veya  profesyonel  olarak  ilgilenen  kişiler seçmişlerdir. Yapılan MR (manyetik rezonans) görüntülerinin  müzisyenlerin   beyinlerinin daha büyük olduğunu  açıkça gösterdiğini belirlemiş, müzisyenlerin beyinlerinde  duyma, görme , hareket  etme ve  koordinasyonla  ilgili  bölgelerde   daha  fazla “gri madde (gri hücre)” olduğunu  saptamışlardır . Ayrıca  MR   görüntülerinden müzik  aleti çalan ve günlük hayatta ağırlıklı olarak  sağ elini kullandığını ifade eden kişilerin  aslında sol  ellerini  de daha  sık kullandıklarını  tespit  ederken , sürekli müzik aleti çalmanın beynin büyüklüğünü olumlu etkilediği sonucuna varmışlardır . Bunu da  beynin  kaslar  gibi  egzersiz   yaptıkça  büyüdüğünü ; örneğin , piyano  çalmanın  notaları  algılayan beynin tuşlara dokunan  parmaklara  ve pedallara  basan ayağa  emir  vermesiyle  bir  koordinasyon   oluşturarak  beynin  birden fazla bölgesini aynı  anda  çalıştırdığını , çok yönlü düşünmeyi ve bağlantılar kurmayı sağladığını, dolayısıyla da beynin kullanımını geliştirdiğini belirtmişlerdir.

Sonuç olarak müziği bir hobi, bir heves olarak değil, çocuğun okul öncesinden başlayan eğitiminin  bir parçası olarak görmek gerekmektedir. Müziğin dışında aynı anda sağ ve sol beyinciğimizi kullandığımız başka bir etkinlik yoktur.


 

Birebir ile Grup Dersleri Arasındaki Farklar

     

       İlk bakışta grup derslerinin haftada bir gün iki saat olmasından dolayı daha avantajlı  olduğu düşünülse de bireysel dersler her zaman daha  avantajlıdır. Bireysel  dersler  branş öğretmeni  ve  öğrenciyle   birebir  yapılmaktadır. Öğrencinin  kişisel   gelişimi  ve  beklentilerine yönelik hazırlanan eğitim programı sayesinde hedeflenen seviyeye daha kısa süre içinde ulaşılabilir.Grup derslerinde ise her öğrencinin kişisel gelişimi ve beklentisine yönelik ayrı  ayrı  eğitim programı oluşturmak mümkün değildir. Gruptaki   bütün  öğrencilerin  ortalama  gelişim  oranı  göz  önünde  bulundurulur.  Grup  derslerinde  öğrenci sayısı da bu açıdan çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki gruptaki öğrenci sayısı ne kadar fazla olursa, gruptaki  her  öğrenciyle  kurulan bireysel  iletişim  azalacaktır. Bu ise eğitim kalitesinin  düşüklüğüne yol  açar . Doğal  olarak  öğrenme  süresi  uzar . Kursiyer, gruplu derslerde, ir  sezonda (ortalama 6 ay) alınan eğitimi , birebir   kurslarda  3 ay  gibi  sürede ve beklentilerine yönelik olarak alır. Gruplu Ders Ücreti + Ulaşım Bedeli + Zaman Kaybı  formülü çözüldüğünde , maddi olarak daha ucuz olduğu için tercih edilen bu seçenek aslında daha pahalıya mal olmaktadır.

 

 

Enstrüman Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

 

       Tıpkı başlayacağımız enstrümanın seçimi gibi alacağımız enstrümanın  seçimi de  çok önemlidir . Her enstrüman  ailesinin ( Telli , Vurmalı , Yaylı , Tuşlu) kendine özgü karakteristik özellikleri vardır . Enstrümanın yapımında kullanılan malzemelerin (ahşap, metal aksam,elektronik,sentetik malzeme vb.) kalitesi  ile sesin kalitesi   birbirleriyle   doğru  orantılıdır . Asıl   mesele  kafamızda  olantını  ile alacağımız   enstrümanda  ki  tınının  örtüşmeme  problemidir.Bazen  enstrümanın  uygun  modelinden aldığınız  tını  ve  zevk, sizi  pahalı modelden  daha fazla tatmin eder. Bu sektörde daha pahalısı her zaman daha iyidir gibi bir durum  söz konusu değildir.

       Teknoloji  çağımızın   gereği  internet   satışları   hemen   her  sektörde   son  derece  yaygınlaşmıştır . Bir  çok  insan  bir   takım  ihtiyaçlarını  bu yolla gidermektedirler.  Müzik  sektöründe  ise  durum  biraz  farklıdır. Müzik   aletleri  dokunarak , denenerek , hissedilerek ve  özellikle  konuya  hakim  uzman  önerisiyle  satın alınması gereken mallardır. Ayrıca bazı enstrümanların  (Elektro  ve bas gitar , keman, bağlama, bateri vb.) ilk kullanımdan önce, kişiye özel birtakım  ayarların  (sap, eşik, perde, akort, balkon, entonasyon ayarları vb.)  yapılması  gerekmektedir. İnternet   aracılığıyla  alınan  enstrümanda , garanti süresi içersinde (2 yıl) herhangi bir problemle karşılaşıldığında süreç şu şekilde işler :

       1. Enstrüman kargoyla firmaya gönderilir,
       2. Firma yasal süre içerisinde (30 işgünü yani yaklaşık 45 gün)  problemi çözer,
       3. Firma müşteri adresine kargoyla tekrar geri gönderir.

       Sonuç olarak müşterinin hem maddi açıdan , ( gidiş-dönüş kargo bedelleri) hem de  manevi  açıdan ( prova, konser, eğitim vb. etkinlikler aksar, soğuma olabilir) kaybı söz konusudur.

        Aynı enstrüman konusunda uzman satış elemanının gözetiminde,  satış sonrası teknik servis (elektronik , ahşap ve metal aksam) tecrübesi  yüksek  (15 yıl) güvenilir bir firmadan alındığında süreç şu şekilde işler :

       1.Enstrüman hemen teknik servise gönderilir,

       2.Fabrika hatası ise ürün ana distribütöre gönderilir.

       3.Problem çözülene kadar müşteriye emanet enstrüman temin edilir,

       4. Problem çözülür ve enstrüman müşteriye teslim edilir, emanet enstrüman geri alınır.

 

        Sonuç  olarak  müşterinin  hem   maddi  açıdan  (kargo bedelleri) hem  de  manevi açıdan (prova, konser, eğitim vb. etkinlikler)  herhangi bir kaybı  söz konusu değildir.


Başlangıç Enstrümanı Seçimi

 

        Başlangıç  enstrümanı  seçimi çok  önemlidir.  Özellikle  bu konuda  ki hatalı  yönlendirmeler  öğrencilerin  ilgi alanları  üzerinde yanlış  seçimlere sebep olabilmektedir. Yanlış  seçimler  neticesinde  öğrenciler  kısa  zamanda   çalıştıkları  enstrümandan  soğumakta  ya da  ben bu  işi beceremiyorum  noktasına gelmektedirler. Firmamızda mevcut  uzman ekibimizden, hangi enstrümana yöneleceğiniz ile ilgili yardım  alabilirsiniz. Ayrıca firmamızdan alacağınız her tür enstrümanın Temel Eğitim Kursunu hiç bir bedel ödemeden  alabilirsiniz.

 

 

              Ekol Müzik Merkezi bünyesinde verilen tüm dersler birebir , nota ile ve  uzman eğitimciler Gözetiminde yapılmaktadır.

                                                      Her türlü bilgi almak için lütfen bize ulaşın

                                                          

                                                                     Ders Verilen Branşlar

 

                Gitar  (klasik, akustik, elektro, bas)                                                                           Bağlama (uzun sap, kısa sap)

                Keman                                                                                                                   Org

                Yan Flüt                                                                                                                 Bateri

                Kemençe                                                                                                                Piyano

 

                Konservatuar  ve  Müzik Okullarına  Hazırlık  (Dikte, İşitme, Solfej, Şan)

 

           Haftada bir gün, bir saatlik birebir kurslara katılan öğrenciler, eğitimcinin verdiği  egzersizleri, etütleri ve ödevleri gereği gibi, ( her gün bir saat veya üzeri) zaman ayırarak yaptıklarında,tıpkı bir binanın temelden çatısına kadar inşası gibi kendilerini geliştireceklerdir. Acaba yapabilir miyim değil, yapacağım demelisiniz. Eğer  şüphe  varsa  samimiyet  yoktur. Samimiyet  yoksa  başarı  da yoktur .Unutmayın  hiçbir  başarı  disiplinli  çalışmadan , emek  harcamadan kazanılamaz.
                                                                                        

                                                                                                 Müzik Okullarına Hazırlık

 

            Piyano  eşliğinde   Konservatuar  ve  Müzik Okullarına   Hazırlık  ( Dikte , İşitme , Solfej , Şan )   Dersleri  birebir , nota  ile  ve  uzman  eğitimciler  Gözetiminde verilmektedir.

            Haftada bir gün, bir saatlik   birebir  kurslara katılan öğrenciler,  eğitimcinin  verdiği egzersizleri,  etütleri ve ödevleri gereği gibi, (her gün bir  saat  veya  üzeri) zaman ayırarak yaptıklarında,  tıpkı  bir  binanın  temelden  çatısına  kadar  inşası  gibi  kendilerini  geliştireceklerdir. Sınav yaklaştıkça çalışma süreleri de  buna bağlı olarak artacaktır.

            Acaba yapabilir miyim değil, yapacağım demelisiniz. Eğer şüphe varsa samimiyet yoktur. Samimiyet yoksa başarı da yoktur. Unutmayın hiçbir  başarı disiplinli çalışmadan, emek harcamadan kazanılamaz.

 

 

 

 

markalar

                      Soğuksu İşhanı Kat :1 No:3  ZONGULDAK    Tel/Fax : 0(372) 251-24-39      Gsm : 0(536) 843-04-93       Mail : ekolmusic@gmail.com

                                                                                                    ekol müzik  © Copyright 2012